Những đề tài dự án thực hiện

 Đề tài dự án đã và đang thực hiện
 

TT

Tên đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì đề tài

Cấp quản lý

Kết quả nghiệm thu

Kết quả ứng dụng

 

Đề tài:

       

01

Chọn lọc tạo hai dòng vịt chuyên thịt (dòng trống và
dòng mái) có năng suất thịt cao cho chăn nuôi thâm canh (nuôi nhốt
hoặc nuôi khô).

TS. Dương Xuân Tuyển

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Xuất sắc

Một số sản phẩm con giống mới được Hội đồng cho phép làm hồ sơ công nhận Tiến bộ kỹ thuật. Đề tài đã thành công tạo ra được 2 dòng trống có sức tăng trưởng nhanh, tỷ lệ cơ ức cao là V52 và TS132; 2 dòng mái có năng suất trứng cao, tỷ lệ cơ ức cao là V57 và TS142. Vịt giống bố mẹ và thương phẩm có năng suất rất cao, vịt thương phẩm các trang trại chỉ nuôi 45-47 ngày tuổi là đã đạt trên 3 kg/con, xuất bán được, tỷ lệ cơ ức rất cao) , phù hợp cho nuôi nhốt thâm canh, kể cả nuôi khô hoàn toàn , đáp ứng hiệu quả tái cơ cấu chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và
PTNT.

02

Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và
chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

TS. Dương Xuân Tuyển

 

2018-2021

 

03

Chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt  (dòng trống và dòng mái) cung cấp cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam (Chủ trì thực hiện)

TS. Dương Xuân Tuyển

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Khá

Tạo được 2 dòng vịt cao sản là dòng trống V22 và dòng mái V27. Hằng năm chuyển giao ra sản xuất tại các tỉnh phía Nam khoảng 100 ngàn con giống bố mẹ để sản xuất ra trên 10 triệu con vịt giống thương phẩm 1 ngày tuổi, cho sản lượng thịt trên 30 ngàn tấn hơi/năm, có hiệu quả kinh tế xã hội cao.

04

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng và đánh giá một số tổ hộ lai các giống vịt hướng thịt và hướng trứng có năng suất và chất lượng cao (Phối hợp thực hiện)

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu (TS. Dương Xuân Tuyển chủ trì nhánh)

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Khá

Đã tạo ra các dòng chuyên thịt cao sản V2, V7 có năng suất chất lượng cao để sản xuất vịt bố mẹ và thương phẩm cho sản xuất có hiệu quả cao.

05

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng và đánh giá một số tổ hợp lai các giống vịt hướng thịt và hướng trứng có năng suất và chất lượng cao (Phối hợp thực hiện)

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu (TS. Dương Xuân Tuyển chủ trì nhánh)

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Khá

Đã tạo ra các dòng chuyên thịt cao sản V12, V17 có năng suất chất lượng cao để sản xuất vịt bố mẹ và thương phẩm cho sản xuất có hiệu quả cao.

06

Khả năng cho thịt của một số tổ hợp dòng vịt chuyên thịt SM nuôi tại trại vịt giống VIGOVA (Chủ trì thực hiện).

TS. Dương Xuân Tuyển

Nhánh cấp Bộ

Khá

Kết quả nghiên cứu phục vụ chuyên giao con giống vịt (bố mẹ và thương phẩm) ra sản xuất có hiệu quả

07

Nghiên cứu mức ăn hàng ngày phù hợp với các pha đẻ trứng của vịt cao sản hướng thịt  tại trại vịt giống VIGOVA (Chủ trì thực hiện)

TS. Dương Xuân Tuyển

Nhánh cấp Bộ

Khá

Nghiên cứu được mức ăn phù hợp để áp dụng thực tế, tăng năng suất và hiệu quả vịt sinh sản

08

Hiện trạng nhiệt độ, ẩm độ và cường độ ánh sáng của chuồng nuôi vịt đẻ tại trại vịt giống VIGOVA (Chủ trì thực hiện).

TS. Dương Xuân Tuyển

Nhánh cấp Bộ

Khá

Làm cơ sở khoa học xây dựng quy trình nuôi dưỡng vịt phù hợp

9

Nghiên cứu tạo hai dòng vịt cao sản hướng trứng màu lông trắng tại TP. Hồ Chí Minh (Chủ trì thực hiện)

TS. Dương Xuân Tuyển

TP. Hồ Chí Minh

Khá

Tạo được 2 dòng vịt cao sản hướng trứng cho địa phương

10

Nghiên cứu chọn tạo các dòng gà  LV (Phối hợp thực hiện)

TS. Phùng Đức Tiến (ThS. Hoàng Tuấn Thành chủ trì nhánh)

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Khá

Tạo ra các dòng gà thịt lông màu LV1, LV2, LV3, LV4. Hằng năm đơn vị chuyển giao ra sản xuất tại các tỉnh phía Nam khoảng 1,5-2 triệu con giống gà thịt lông màu 1 ngày tuổi, có hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

11

Nghiên cứu chọn tạo dòng gà thịt lông màu LV4 (Phối hợp thực hiện)

TS. Phùng Đức Tiến (ThS. Hoàng Tuấn Thành chủ trì nhánh)

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Khá

Chọn tạo dòng gà thịt lông màu LV4 đêwr sử dụng vào tổ hợp dòng sản xuất gà bố mẹ và thương phẩm có hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

12

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển chăn nuôi vịt đảm bảo an toàn sinh học (Phối hợp thực hiện)

TS. Phùng Đức Tiến (TS. Dương Xuân Tuyển chủ trì nhánh)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Khá

Hoàn thiện và chuyển giao các quy trình nuôi dưỡng an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả kinh tế cho chăn nuôi vịt.

13

Nghiên cứu phương pháp mới bảo quản thịt tươi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Phối hợp thực hiện)

 

Bộ khoa học và công nghệ

Khá

Áp dụng vào sản xuất cho hiệu quả cao

14

Chọn lọc nâng cao năng suất gà Nòi (Phối hợp thực hiện)

 

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Đang thực hiện

Nâng cao năng suất sinh sản gà Nòi phục vụ sản xuất con giống chất lượng thịt cao

15

Nuôi giữ Bảo tồn quỹ gen vịt Hòa Lan (Phối hợp thực hiện)

TS. Dương Xuân Tuyển, ThS. Hoàng Tuấn Thành

Bộ Khoa học và Công nghệ

Khá

Nuôi giữ bảo tồn giống vịt Hòa Lan có năng suất trứng 240 quả/mái/năm đẻ; chất lượng thịt thơm ngon.

16

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu

ngành chăn nuôi (Phối hợp thực hiện)

TS. Nguyễn Quý Khiên, ThS. Phạm Thị Như Tuyết

Bộ Nông nghiệp và PTNT

2017-2021

 

 

Dự án:

       

17

Hoàn thiện hệ thống chăn nuôi vịt sinh sản bố mẹ siêu thịt (SM) tại Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án cấp nhà nước) (Chủ trì thực hiện)

TS. Dương Xuân Tuyển

Bộ Khoa học và Công nghệ

Khá

Hoàn thiện và chuyển giao các quy trình chăn nuôi, thú y và ấp nở cho sản xuất vịt tại các tỉnh phía Nam, tăng hiệu qủa kinh tế lên 7-10%.

18

Phát triển nguồn Gene chim Trĩ đỏ khoang cổ đáp ứng nhu cầu thực phẩm và sinh vật cảnh của xã hội (Phối hợp thực hiện)

 

Bộ KH-CN

(thực hiện nhánh)

Khá

Giúp phát triển chăn nuôi chim Trĩ mang lại hiệu quả cao

 

Dự án Khuyến nông

 

 

 

 

19

Chăn nuôi vịt sinh sản an toàn sinh học (Chủ trì thực hiện)

 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

Xây dựng được các mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ sinh sản siêu thịt có hiệu quả tại 62 hộ nuôi trên 36.300 con, làm cơ sở nhân rộng mô hình phát triển sản xuất tại ĐBSCL.

20

Chăn nuôi gà an toàn sinh học (Phối hợp thực hiện)

 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

Xây dựng được các mô hình chăn nuôi gà thương phẩm có hiệu quả tại 2 hộ nuôi trên 6.300 con, làm cơ sở nhân rộng mô hình phát triển sản xuất tại các tỉnh phía Nam.

21

Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt chuyên trứng và kiêm dụng có kiểm soát tại các tỉnh Nam Bộ

ThS. Lê Thanh Hải

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2016-2018

Xây dựng được 10 mô hình vịt chuyên trứng TC với quy mô 36.000 con

Xây dựng được 14 mô hình vịt kiêm dụng với quy mô 112.000 con

22

Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt V52, V57, VSM6 và vịt BSM3 (vịt bầu nuôi tại Sín Chéng x SM3) an toàn, hiệu quả

ThS. Ngô Đức Vũ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019-2021

 

 

Hãy share để mọi người cùng biết:

Những đề tài dự án thực hiện Những đề tài dự án thực hiện

Những đề tài dự án thực hiện, Nhung de tai du an thuc hien

10/ 10 - 3332 phiếu bầu

Back Trở lại      Print In      Đã xem : 6182

Bảng Giá Thị Trường

 

Loại Giá
Vịt giống bố mẹ siêu thịt/siêu nạc VIGOVA 1 ngày tuổi Vịt trống 40.000 - 55.000 đ/con; vịt mái: 35.000 - 50.000 đ/con 
Vịt giống thương phẩm siêu thịt  1nt 18.000 đ/con
Vịt giống thương phẩm siêu nạc VIGOVA 1 ngày tuổi 18.000 đ/con
Vịt Biển thương phẩm 20.000 đ/con
Vịt Biển bố mẹ 30.000 đ/con
Vịt thịt tại trại (bán sỉ) 42.000 đ/kg hơi
Vịt giống thương phẩm siêu trứng 1nt 15.000 đ/con
Gà giống bố mẹ lông màu VIGOVA 1 ngày tuổi 25.000 đ/con
Gà giống thương phẩm lông màu VLV (Lương Phượng) 1 ngày tuổi 14.000 đ/con
Gà Ta lai VIGOVA thương phẩm 1 ngày tuổi 13.000 đ/con
Gà Ta lai VIGOVA Bố mẹ 30.0000 đ/con
Gà thịt lông màu cao sản tại chuồng (bán sỉ xe tải) 32.000 đ/kg hơi
Gà thịt-gà ta (gà ta lai) thả vườn 40.000 - 76.000 đ/kg hơi (tùy loại)
Trứng gà tươi công nghiêp (tại trại- bán sỉ) 2.300 đ/quả (tùy khối lượng trứng)
Trứng vịt tươi tại trại: 2.500 đ/quả (tùy khối lượng trứng)

 

30.000

Giá này chưa bao gồm vận chuyển;

Giá bán có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng.

Giá thực phẩm

Loại Giá
Vịt tươi nguyên con 65.000đ/kg
Gà thả vườn 62.000đ/kg
Trứng vịt vỉ 10 trứng 30.500đ/vỉ
Trứng gà công nghiêp vỉ 10 trứng  23.000đ/vỉ
Trứng gà ta vỉ 10 trứng 38.900đ/vỉ
Trứng vịt muối vỉ 4 trứng 20.200đ/vỉ
Trứng bắc thảo vỉ 4 trứng 20.200đ/vỉ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 Liên hệ mua con giống:

 Chị Tuyết: 0901.392119

Anh Ánh: 0902.683.826

 

Tư vấn kỹ thuật nuôi vịt

Anh Trang: 0985.660.186

 

Tư vấn kỹ thuật nuôi gà

Anh Thỏa: 0984.708.088

 

Tư vấn kỹ thuật thú y

Anh Trang 0985.660.186

 

Thư viện ảnh

Thống kê

 Đang online :  11
Thống kê Hôm nay:  627
Thống kê Hôm qua:  646
Thống kê Tuần trước:  4401
Thống kê Tháng trước:  15267
Thống kê Tổng lượt truy cập:  1146641
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng